Folkeskoven

På et 9 hektar stort område langs Birke Allé i nordøstsiden af Spentrup by har Randers Kommune i 2014 gennemført et spændende og bynært skovrejsningsprojekt som også omfatter en fredet gravhøj “Høgshøj” fra bronzealderen. Skoven nord for Høgshøj er anlagt med sigte på at anskueliggøre de forskellige skovtyper, som fra oldtiden og til nu har præget Danmark og på sigt forventes det, at skoven også at bliver hjemsted for et varieret dyre- og fugleliv. Med skoven er der også skabt et godt nærrekreativt område for byens borgere, besøgende og ikke mindst den nærliggende børnehave.

Se mere her: