Blichers plantage

Blichers Plantage, Blichers Hede, Allestrupgård Plantage, Hvidsten Mose. Kært barn har mange navne. Og plantagen, heden og mosen mellem Spentrup og Dyrby, Gassum og Hald byder da også på både fantastisk natur og spændende historie.
40 år før Dalgas og Hedeselskabet satte sig for at opdyrke heden, var digterpræsten i Spentrup Steen Steensen Blicher foregangsmand på området. Allerede sidst i 1820’erne startede Blicher en skovrejsning på præstegårdens lod på heden nord for Spentrup. Blichers store plantagedrømme mislykkedes dog, så ingen de træer, du møder på din vej rundt i Allestrupgård Plantage har rod i digterpræstens tid.

Se mere her: