Bestyrelsesmøde i Lokalrådet

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 22.06.2023.

Dagsorden kan findes her: Dagsorden