Generalforsamling i Lokalrådet onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00 med fællesspisning kl. 18.00

Lokalrådet indkalder til ordinær generalforsamling 2023 i Spentrup Idræts og Kulturhus cafeteria.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Kasserens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fremlæggelse og godkendelse budget for det kommende år
 • Indkomne forslag. Sendes til lokalraad.spentrup@gmail.com senest 10 dage før (den 19. marts 2023)
 • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere)
 • Der skal vælges 4 rådsmedlemmer, 3 er på genvalg
 • Der skal vælges 2 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Der skal vælges 2 revisorer
 • Eventuelt