Bestyrelsesmøde i Lokalrådet

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 23.01.2023.

Dagsorden kan findes her: Dagsorden