Bestyrelsesmøde i Lokalrådet

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 22.08.2022

Dagsorden kan findes her: Dagsorden