Udviklingsplanen

I de fleste kommuner arbejder man med en udviklingsplan for et geografiskområde i kommunen. Udviklingsplanen er et udtryk for hvilke projekter området satser på i fremtiden. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i det nuværende område, og det er områdets beboere der har givet de inputs der danner grundlaget for udviklingsplanen.

I Spentrupområdet har der været flere byværksteder, spørgeskemaundersøgelser og indhentet forslag fra flere forening og institutioner. Der har været et stort fokus på især unge, hvor man har arbejdet sammen med ungdomsskolen og elevrådet på skolen.

Udviklingsplanen kan findes her i sin nuværende men ikke endelige form. Selvom udviklingsplanen for nu er afrundet, vil den i fremtiden være et dynamisk dokument. Vi forventer at arbejde på at realisere de projekter, der er beskrevet i planen, og i takt med projekterne realiseres vil nye projekter opstå ud fra borgernes ønsker og behov.

For at se den nuværende udviklingsplan for Spentrupområdet, skal du klikke herunder:

UDVIKLINGSPLAN