Lokalrådet indkalder til generalforsamling

Lokalrådet for Spentrupområdet indkalder til ordinær generalforsamling i Spentrup hallerne d. 27/9 kl.19. Der vil umiddelbart efter blive præsenteret udviklingsplanen for området.

Vi glæder os til at se Jer på mandag! Både til GF og til præsentationen af udviklingsplanen for Spentrupområdet, som er blevet til med afsæt i de mange nyttige inputs og ideer fra områdets borgere i 2020. Kom og hør mere!