Forårsopdatering fra lokalrådet

Lige en lille opdatering fra os i lokalrådet

Der arbejdes med en fysisk fælles informationsplatform (skærme) i disse uger

Udviklingsplanen for området er snart færdig …der arbejdes på de sidste detaljer Der skal opsættes donerede bord/bænke og plantes donerede frugttræer mm ved vandbassinet og info følger snart

Randers kommune er i gang med at rydde op ved den gamle pavillon i disse uger og der arbejdes på et udviklingsprojekt for området

Der er bestilt særlige trafikskilte i forbindelse med skoleopstartsuger fra uge 32 (fokus på trafiksikkerhed)

I april deltager lokalrådet i en markedsføringsworkshop for Spentrupområdet samt en landdistriktskonference afholdt af Randers kommune

Der arbejdes fortsat med projekt Forhallen

Generalforsamlingen er stadig udsat, men vi håber på at kunne afholde den med fysisk fremmøde forhåbentligt inden sommer

Vi glæder os til at samfundet åbner op mere og mere, og at der kommer mere gang i aktiviteter på kryds og tværs i området og det trænger vi vist til alle sammen

Pas på hinanden og god påske til alle

Lokalrådet

Image