Godt nytår

Godt nytår til både ‘gamle’ og nye tilflyttede beboer, samt områdets institutioner, foreninger og virksomheder, også til de nye opstartede, som har valgt Spentrup området til. Så er det ved at blive hverdag for mange, trods Corona restriktionerne, mens andre har arbejdet igennem juletiden, nogle ekstra meget, mens andre igen har været berørt af covid-19 på det personlige plan. Vi er i lokalrådet håbefulde – at 2021 bliver et godt år her i Spentrupområdet, med hjælp fra de mange frivillige kræfter og samarbejde på tværs af området og med andre aktører. Der er meget at tage fat i, i det kommende år og trods det meget anderledes år 2020, skete der en del i området….her et udpluk:

 • 2 byværkstedsmøder i januar og september, med mange gode inputs og drøftelser fra områdets beboer.
 • Samarbejde med Vandmiljø Randers omkring opsætning af læhegn og brugsaftale ved det nye vandbassin.
 • Dialog med SSP/Randers Ungdomskole og ide generering via elevrådet på Blicherskolen.
 • Udbetaling af midler til opstartsperioden fra landbyspuljen, som bl.a. bliver brugt til juletræstændingsarrangement (2019), og køb af dongle til infoskærme (opsætning 2021)
 • Projekt Forhallen har fået tilsagn om 2,2 mio kr fra Randers Kommune.

2021 vil vi i løbet af foråret præsentere en udviklingsplan for området, hvor vi tager udgangspunkt i de emner, som er kommet frem til byværkstedsmøderne

 • Fælleskaber & mødesteder
 • Natur & Bæredygtighed
 • Indbydende bymiljø & sikker trafik
 • Branding & Bosætning
 • Kommunikation (i området/udadtil)
 • Insitutioner & Erhvervsliv

I løbet af de kommende uger, er der planlagt møder med bl.a bosætnings- og bredbåndskoordinator fra Randers Kommune, Elro Fonden og Nordic Screen, så det ser vi frem til. Der bliver behov for hjælp og opbakning til de forskellige projekter, og generel udviklingsarbejde, om der er tovholdere eller nogle som blot kan bidrage med nogle timer. Vi ved, at der i området findes mange gode kræfter og kompetencer, udover dem som allerede bidrager (generøst) med deres tid og overskud ud i foreningslivet. Der er brug for Jer også :-). Der er allerede nogle, som har sagt ja til at medvirke i ide-genering til eks. det nedlagte rensningsanlæg (ideer til ungdomslivet), eller i arbejde med områdets grønne områder, og vi har også mindst en ildsjæl i rådet som brænder for naturen…Skriv gerne til os, hvis du kunne godt tænke dig at være med på en eller anden vis – så vi kan få begyndt med at opbygge vores menneskelig/frivillige kapital/liste her i området. Gerne med hvilket emne(r) du godt kunne bidrage til. Henvend Jer enten via mail;lokalraad.spentrup@gmail.com, eller tag fat i en af os i lokalrådet. Vi glæder os til 2021, sammen med Jer!

De bedste nytårsønsker.