Agenda til bestyrelsesmøde i lokalrådet d.9 december