Området ved det nye vandbassin

November 2020

Lokalrådet har været i dialog med Vandmiljø Randers (VMR) siden marts måned omkring mulighederne ved det nye vandbassin.

Vi er glade for at kunne meddele følgende:

VMR har anlagt et lavt læhegn langs Birkealle, ved det nye Vandbassin, her i november efter aftale med lokalrådet -til at indramme arealet og beskytte brugere fra vejen (man er bevidst om den nødvendige synlighed ved vejkrydset ved Rønnealle)

Vi har nu en underskrevet en benyttelsesaftale med VMR til brug af arealet, gældende fra 1/11 – 2020 og 10 år frem, i alt ca. 1300 kvm, til rekreation og beplantning af den side grænsende til cykelstien.

Eftersom der er blevet efterlyst flere mødesteder og rekreative steder rundt om i området til vores to byværkstedsmøder i januar og september (Emnet: Hvor skal vi mødes?), har vi i rådet en plan om at stille bord, bænke og et bålsted i det sydlige hjørne af området, som vi håber vil være til gavn til hele områdets beboere, fra dagplejemødre med deres dagplejebørn til den mere modne segment, til at slå sig ned med en termokande, madpakke, eller bare en god snak.

Da der er også ønske fra borgene om bedre udnyttelse af naturen i Spentrup, og området står ret åbent endnu, er der også planen at plante frugttræer/buske langs cykelstien, dels for at indramme området fra vestsiden, men også for at områdets beboere kan hjælpe med at pleje og nyde godt af høsten (vi har brug for nogle hjælpere hertil)

Der er søgt midler hertil ved 2 puljer medio november 2020.

Status : Januar 2021

Da der ikke er blevet bevilliget penge til området, håber vi at områdets beboer vil være med på, at realisere planerne ved vandbassinet alligevel.

Tanken er at vi med bæredygtighed i fokus, kan lave området rigtigt fint til gavn og glæde for alle som vil bruge det. Dette kan gøres ved at vi blandt os borgere, kan finde nogle borde-bænkesæt som måske ikke bruges længere, eller står til udskiftning og måske kan blive fine ved at få en portion kærlighed og lidt nye brædder og en klat maling.

Det kunne jo også være vi kunne få materialerne sponsoreret her i området eller at der er borgere som har brædder og maling, som de gerne vil give til projektet. Per Søndergaard, fra lokalrådets bestyrelse, lægger ud med at tilbyde 2 sæt galvaniserede stålstel til borde-bænkesæt og en gammel olietank, som kan skæres op og laves et fint bålsted af.

Herudover, tilbyder Per nogle stiklinger af hindbær, brombær uden torne, solbær, stikkelsbær uden torne, sommerfuglebuske samt frø fra valmue, morgenfrue, lupin osv.

Beplantning af området skal jo nok vente til det tidlige forår, og hertil skal der bruges nogle hænder, med klargøring og selve plantning.

Så har du noget som du vil bidrage med, så giv gerne besked til Per Søndergaard, enten på Facebook(Spentrup Beboer), eller vores email: lokalraad.spentrup@gmail.com, og så bliver der lavet en liste på hvem som vil bidrage med hvad.

Vi kan lave mange fine tiltag sammen (men hver for sig indtil videre) her i området, så lad os gøre det og glædes ved det.

Vi kan håbe på at vi kan få lavet området klar til brug til sommerperioden, hvor vi forhåbentlig gerne må socialisere noget mere end det er tilfældet i øjeblikket.

Billedet nedenfor viser, hvor vi kommer til at kunne plante (markeret gul), og hvor bord, bænke og bålstedet kommer til at stå (rød markering nederst). Selve vandbassinet er tegnet ind med de lyserøde streger, da der er ikke er et nyere luftfoto af arealet siden dets etablering.

Februar 2021

Det er ikke tilladt at færdes på isen ved vandbassinet!

Den seneste meddelelse fra Vandmiljø Randers, 2/2/21

”Det er koldt! Og vejrudsigten lover kulde også de kommende dage. Med vedvarende kulde og temperaturer ved frysepunktet, så fryser vores regnvandsbassiner til. Selvom de flere steder ligner søer, så er de tekniske anlæg. Det er ikke tilladt at færdes på isen ved regnvandsbassinerne…” 

Læs mere på:

https://www.vmr.dk/om-os/publikationer-og-nyheder/nyheder/maa-du-faerdes-paa-et-frossent-regnvandsbassin/

Endvidere, så gælder det: 

“Det er IKKE tilladt at færdes på isen, eller bade i bassinet om sommeren”

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er 124550802_132061135336161_3642612860886886190_o.jpg