Værkstedsmøde 09.09.2020

Værkstedsmøde – Mødesteder og Fællesskaber

Tak til alle fremmødte som deltog i Spentrup områdets byværkstedsmøde nr.2, d. 9 september 2020.

Der var dejligt, at se så mange møde op i september for at tale om mødesteder og fællesskaber her i vores område. Fra nogle unge beboere til de mere modne af slagsen, synes vi i lokalrådet, at der var en bred vifte af alder og erfaringer, og derfor også syn på tingene.

Allerførst var der opsamling på det første byværkstedsmøde i januar, status og ideer fra lokalrådet og Forhallen Projekt, som kører som et selvstændigt projekt igennem Spentrup IF, og som også kommer til at have en stor betydning i forhold til at være et samlende sted i Spentrupområdet.

Herefter blev aftenen guidet af vores dygtige konsulenter fra Randers kommune,  som havde luftfotos med, af specifikke områder i Spentrup, påpeget ved første værkstedsmøde som oplagte for udvikling, såsom det nye vandbassin ved Rønne Alle/Trehøjsvej, den gamle beachvolleybane, området omkring supermarkederne/parkeringsplads foran den gamle Kro, det nedlagte vandværk/rensningsanlæg, de grønne arealer bag ved kirken og ældrecentret, området tilhørende den gamle Pavillon, som blev lagt ved hvert bord at tage udgangspunkt i og få inspiration, og disse blev flittigt brugt.

Der blev lagt op til gruppearbejde ved bordene i runde 1, hvor der skulle tages bl.a. stilling til prioritering af indsatser, eller komme med nogle ideer. Efter første runde, blev der samlet 2-3 indsatser ved hvert bord, og grupperne blev igen sat til at gå mere i dybden med de foregående drøftelser, men løb tiden fra os. De afsatte to timer gik meget hurtigt, men det står klart for det nyvalgte lokalråd, at der er mange gode kræfter i området, som gerne vil bakke op og investere tid i de kommende projekter, som rådet kommer til at sætte i gang i de kommende måneder, når udviklingsplanen for området lanceres.

Byforskønnelse & mødesteder

Der var også livlige diskussioner om rekreative områder og by forskønnelse, hvor der bl.a. var en større gruppe som drøftede mulighederne omkring det nye vandbassin, området mellem skole og hallerne, byfornyelse i det små, en mulig plantage midt i byen (ved Cykel-Ulla), torvet og ved Brugsen. Naturen i og omkring området, og brugen af den var et centralt emne, som bestemt ikke er blevet mindre interessant og relevant i de her Corona tider.

De unge

Heldigvis, var der også gode opbakning fra Spentrup IF og Randers Ungdomsskole, og fra flere forældre, som var mødt op til at drøfte, hvad der kunne gøres for især de unge i byen, eftersom der har været megen omtale om denne gruppe i den seneste tid, og for at kunne kvalificere debatten. De efterfølgende gruppearbejde bar præg af tematikken omkring og håndtering af de unges ønsker/handlinger- fra de yngste til de større, ’voksne’ unge. Yvonne Skov fra Ungdomsklubben kunne også berette om ungdomsklubbens indsats, og at der udover de timer medarbejderne på ungdomsklubben bruger (6 timer om ugen), også kommer også medarbejdere ud på gadeplan, for at snakke med de unge mennesker, der hvor de er i området. Der er fokus på de unge mennesker, og der er en god dialog med dem. Her blev rensningsanlægget og den gamle pavillon nævnt som mulige væresteder. Elevrådene skal inddrages i diskussionen om muligheder,

Vi glæder os til at der kommer gang i byen i fællesskab med områdets borgere. Uden de gode kræfter og de mange hjælpende hænder kommer vi næppe så langt! Skriv til os på lokalraad.spentrup@gmail.dk hvis du har ideer eller andet du vil dele med os.

Med venlig hilsen

Lokalrådet.