Svar fra Randers kommune angående knallertkørsel.

Lokalrådet har på opfordring fra borgere i vores område kontaktet Randers kommune angående knallertkørsel på stierne i Spentrup, og fået følgende svar:

Stierne i Spentrup er kommunale stier med færdsel for gående og cyklister, herunder knallerter med 30 km/t, når der ikke er skiltet med forbudstavle.

Vi har gennem noget tid hørt om problemer med høj fart på stierne i Spentrup. Færdselspolitiet har taget ulovlige knallerter i byen.

SSP taler med de unge mennesker om deres adfærd. Skolen er blevet gjort opmærksom på de unge knallertførere. Samtidig er Ungdomsskolen, som står for knallertundervisning, blevet kontaktet.

Vi har gennemført en måling af cyklisters og knallertføreres hastighed på en af stierne. Målingen viser, at hastigheden i gennemsnit er 29 km/t. Enkelte kører mere end 35 km/t på stien.

Det er urimeligt at få unge mennesker terroriserer en by med høj fart. Det skal stoppes.

Metoder kan altid diskuteres. Men vi foretrækker, at stier er indrettet, så alle som færdes på lovlig vis har let og forholdsvis uhindret adgang. Det er den enkelte trafikants ansvar at færdes lovligt, og så andre trafikanter ikke bliver generet af den adfærd man udøver.

Som beskrevet ovenfor er flere opmærksomme på situationen med ulovlig knallertkørsel i byen, og vi sætter ind med de muligheder vi hver især har.

Flere initiativer kan komme på tale.