Udviklingsplan – Byværksted

Først og fremmest vil Lokalrådet gerne takke for opbakningen til alle de fremmødte borgere, der tog tid ud af deres kalender til at gøre en forskel for deres by og nærområde.

Aftenen forløb med gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen blandt beboerne i Spentrup-området, hvor godt 90 havde svaret. Det kom til udtryk at ordene; Sammenhold, Tryghed, Fællesskab, Foreningsliv og “God Skole”, var dét som borgerne havde nævnt mest, som værende kendetegnende for området.

I spørgeskemaundersøgelsen kom det også til udtryk, hvilke nye idéer der var mest interesse for; Bæredygtighed og grøn omstilling, Mødesteder – hallen, torvet og den gamle børnehave – der var et særligt fokus på mødesteder for de unge i udskolingsalderen (12-16 år), Rekreative faciliteter, mere adgang til natur og flere stier, Trafiksikkerheder og lys, Bosætning og branding, Information og koordinering i byen.

Opsamling på nye idéer fra borgerne.

De fremmødte borgere fik mulighed for i grupper at diskutere emnerne fra spørgeskemaundersøgelsen og ud fra det komme med deres idéer til nye tiltag og udvikling i området.

Som nedenstående billede vil illustrere, var der ikke mangel på idéer. Hvert flag repræsenterer en idé, og farven på flaget indikere indenfor hvilket emne idéen er. Heldigvis var alle emner godt repræsenteret på kortet til sidst.

Kort over Spentrupområdet med flag der repræsenterer nye idéer.

Alle idéer samles nu ind og renskrives. I Lokalrådet vil vi nu fremadrettet arbejde med alle de gode inputs og lægge en plan for det videre forløb, hvor idéerne skal konkretiseret lidt nærmere og tages op til grundigere overvejelse.

Der vil komme information ud omkring 2. etape af den process, hvor vi håber, at mindst lige så mange vil støtte op om udviklingen af området. Under dette første møde savnede vi flere af de yngre borgere under 45 år. Vi tænker, det er vigtigt, at udviklingen rammer bredt og alle aldre er repræsenteret i processen, så området både er attraktivt for unge, voksne, børnefamilien og seniorer.

Endnu en gang tak til alle fremmødte og særligt tak til Brugsen for hjælp med drikkevarer, TresAmigos for Snacks undervejs og Pizza Antalya Spentrup for aftensmad.

-Lokalrådet for Spentrupområdet

Link til Powerpoint