Lokalrådsmøde d. 9. oktober kl. 17.30 til 19.30

Dagsorden for møde i Lokalrådet for Spentrupområdet d. 9. oktober kl. 17.30 til 19.30

  1. Konstituering
  2. Praktiske forhold
    • Mødekalender
    • Økonomi – bankkonti, kontingenter mm
  3. Kommunikation
  4. Høringssvar vedrørende ældrecentret i Spentrup
  5. Ansøgning landdistriksmidler – ansøgningsfrist 21. oktober
  6. Eventuelt