Stiftende generalforsamling

Dagsorden for den stiftende generalforsamling for Lokalrådet for Spentrupområdet d. 23. september kl. 17.30 i Spentruphallernes Café.

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmetællere

4. Gennemgang af vedtægter

5. Godkendelse af vedtægter

6. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt