Vellykket borgermøde i Spentrup

Først og fremmest tak for  den flotte opbakning og fremmødet til borgermødet den 26. august, hvor ca. 130 veloplagte borgere deltog.
For os sender det et væsentligt signal om,  at vi ønsker at stå sammen om at samle og udvikle byen og området.

På mødet blev gennemgået baggrunden for og visionen med at stifte lokalrådet og de muligheder det giver at have et lokalråd.
De foreløbige og vigtigste opgaver for lokalrådet,  tænker initiativgruppen,  er at være borgernes, erhvervslivets og foreningernes forening,  og i hovedtræk betyder det at skabe en

* Fælles kommunikationsplatform  (information og talerør både indad -og udadtil for byens aktiviteter)
* Fælles koordinering af foreningernes, borgeres og erhvervslivets aktiviteter (hermed menes ikke at planlægge men alene koordinering)
* Igangsætning og drift af en samlet udviklingsplan for Spentrup by og området omkring

Fra Randers Kommune deltog Line Jørgensen med et indlæg omkring erfaringer og resultater med udviklingsplaner fra lignende områder og de økonomiske synergier, muligheder og nødvendigheden af at have et lokalråd.

Næste skridt er den stiftende generalforsamling den 23. september kl. 17.30 i Spentruphallernes caféområde, hvor der skal vælges i alt 7 borgere til bestyrelsen, 2 suppleanter og 2 revisorer.
Vi har allerede tilkendegivelser fra flere kandidater men har fortsat behov for din hjælp, hvis du brænder for og vil påvirke udviklingen i området.
Det kan ligeledes være,  at du, hvis ikke du ser dig selv som en del af lokalrådets bestyrelse,  kan anbefale andre kandidater.
Så husk at sprede budskabet – vi har brug for din hjælp!

For at være opstillingsberettiget til bestyrelsen er det ifølge vedtægterne, som fremgår af hjemmesiden, et krav,  at du er borger  med fast bopæl i Spentrup Sogn, det vil sige i Spentrup, Vejlager, Hastrup eller Jennum.
Valg sker for en periode på 2 år ad gangen.

Kandidater til lokalrådet kan opstille indtil afholdelse af den stiftende generalforsamling. Hvis du  ser dig selv eller andre som en oplagt kandidat til bestyrelsen,  ser vi gerne,  at du sender navn og kortfattet begrundelse for opstilling i mail til pimo@via.dk senest den 20. september 2019.

Præsentationsmateriale fra mødet samt vedtægter for lokalrådet kan ses på hjemmesiden www.spentrup.dk
Har du spørgsmål til lokalrådet, vedtægter  eller præsentationsmaterialet er du meget velkommen til at kontakte én af undertegnede.

Vi ser frem til den stiftende generalforsamling og håber på jeres store opbakning. Det gælder områdets fremtid!

På vegne af initiativgruppen
Anders Rousing, Jacob Tange og Pia Moldt

Skriv et svar