Bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 25.10.2023

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i Lokalrådet den 25.10.2023.

Dagsorden kan findes her: Dagsorden